Výherní návrhy

Smart WC Rohožník

Cílem projektu je zakoupení a instalace SMART SINGLE toalety u sportovně – rekreační oblasti za sídlištěm Rohožník. Vzhledem k rozvoji a zvýšení možností sportovního a relaxačního využití této lokality narostl i počet lidí, kteří zde tráví čas. Ukázalo se, že zde chybí možnost veřejného WC a dochází ke znečišťování revitalizované zeleně určené k odpočinku. SMART toaleta bude napojena na inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektrika) v místě. Vstup bude zpoplatněn, což by mělo bránit ničení a znečišťování vnitřních prostor toalety. Platba bude probíhat bezkontaktně platební kartou.

Umístění: sídliště Rohožník, blízko venkovní posilovny
Předpokládané náklady: Kč 455 686,-
Navrhovatel: Ing. Jitka Carbolová

 

Lavičky                             

Na některých místech v Újezdě nad Lesy chybí možnost, zejména pro starší občany, odpočinout si např. cestou z obchodu nebo od zastávky. Dalšími vhodnými místy jsou aleje či hřbitov a jeho okolí. Cílem projektu je přidat na vytipovaná místa jednoduché dřevěné nebo plastové (udržitelné/eko) lavičky na místa, která by nevadila místním, kteří zde bydlí. Lavičky by byli umístěny na pozemcích ve vlastnictví nebo místech svěřených správě MČ Praha 21.

Umístění: Újezd nad Lesy (poblíž hřbitova, ul. Sudějovická, ul. Pilovská,
Předpokládané náklady: Kč 32 000,-
Navrhovatel: Ing. Jitka Carbolová

 

Oprava chodníku v ulici Netušilská

Chodník v ulici Netušilská je ve velmi špatném stavu a zasloužil by si opravu povrchu. Úsek mezi ulicemi Borovská a Budčická je v celkové délce cca 229,5 m a šířce 2 m. Je tedy třeba zajistit výškovou úpravu obrubníku u vjezdů na soukromé pozemky, pro umožnění bezbariérového přístupu.

Umístění: ul. Netušilská (úsek mezi ulicemi Borovská a Budčická)
Předpokládané náklady: Kč 850 000,-
Navrhovatel: Michal Hazdra