Podané návrhy roku 2022 postupující do hlasování

Smart WC Rohožník

Cílem projektu je zakoupení a instalace SMART SINGLE toalety u sportovně – rekreační oblasti za sídlištěm Rohožník. Vzhledem k rozvoji a zvýšení možností sportovního a relaxačního využití této lokality narostl i počet lidí, kteří zde tráví čas. Ukázalo se, že zde chybí možnost veřejného WC a dochází ke znečišťování revitalizované zeleně určené k odpočinku. SMART toaleta bude napojena na inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektrika) v místě. Vstup bude zpoplatněn, což by mělo bránit ničení a znečišťování vnitřních prostor toalety. Platba bude probíhat bezkontaktně platební kartou.

Umístění: sídliště Rohožník, blízko venkovní posilovny
Předpokládané náklady: Kč 455 686,-
Navrhovatel: Ing. Jitka Carbolová


Lavičky

Na některých místech v Újezdě nad Lesy chybí možnost, zejména pro starší občany, odpočinout si např. cestou z obchodu nebo od zastávky. Dalšími vhodnými místy jsou aleje či hřbitov a jeho okolí. Cílem projektu je přidat na vytipovaná místa jednoduché dřevěné nebo plastové (udržitelné/eko) lavičky na místa, která by nevadila místním, kteří zde bydlí. Lavičky by byli umístěny na pozemcích ve vlastnictví nebo místech svěřených správě MČ Praha 21.

Umístění: Újezd nad Lesy (poblíž hřbitova, ul. Sudějovická, ul. Pilovská)
Předpokládané náklady: Kč 32 000,-
Navrhovatel: Ing. Jitka Carbolová

 

Venkovní posilovna Kácovská

Cílem projektu je rozšíření stávající venkovní posilovny v areálu Kácovská. Po zkušenostech z uplynulého období, kdy nebylo možné sportovat ve vnitřních prostorách, navrhujeme doplnit stávající posilovnu o další prvky. Jednalo by se o posilování v sedě i ve stoje se zátěží. Venkovní posilovna by se rozšířila o dalších pět strojů.

Umístění: areál Kácovská
Předpokládané náklady: Kč 700 000,-
Navrhovatel: Ing. Kristýna Kopecká

 

Oprava chodníku v ulici Netušilská

Chodník v ulici Netušilská je ve velmi špatném stavu a zasloužil by si opravu povrchu. Úsek mezi ulicemi Borovská a Budčická je v celkové délce cca 229,5 m a šířce 2 m. Je tedy třeba zajistit výškovou úpravu obrubníku u vjezdů na soukromé pozemky, pro umožnění bezbariérového přístupu.

Umístění: ul. Netušilská (úsek mezi ulicemi Borovská a Budčická)
Předpokládané náklady: Kč 850 000,-
Navrhovatel: Michal Hazdra

 

Umělecké graffiti jako estetický prvek

Jak vnést jednoduchou inspiraci pro duši do kulis Újezda. Najít zeď, která je dostatečně velká a na frekventovaném místě. Kudy chodí lidé, každý den (ráno) a proto je možné je naladit příjemně na nový den. Řeč je podchodu pod nádražím Klánovice. Chceme, aby tento fádní prostor ožil a již nebyl poškozován vandaly. Tento projekt se uchytil již v mnoha městech, tak co i u nás?

Umístění: nádražní podchod ve stanici Praha – Klánovice
Předpokládané náklady: Kč 45 000,-
Navrhovatel: Michaela Kozlovskij Skalníková

Představení návrhu: https://www.youtube.com/watch?v=VcbJZVNI_PI

Dopadová plocha workout hřiště

V minulých letech bylo v rámci participativního rozpočtu realizováno workout hřiště v ulici Luníkovská. Jako dopadová plocha byla ponechána tráva, která se během používání hřiště vyšlapala na udusanou hlínu. V rámci zvýšení bezpečnosti a možnosti častějšího použití workout hřiště (v období podzim až jaro je po dešti hřiště z důvodu bláta nepoužitelné) navrhuji realizaci polyuretanového povrchu. Tim se zvýší bezpečnost dopadových ploch a možnost širšího cvičebního využití např. jako na workout hřišti na Blatově u rybníka.

Umístění: ul. Luníkovská
Předpokládané náklady: Kč 417 000,-
Navrhovatel: Magda Strnadová

 

Mlatová cesta – sídliště Rohožník

Zřízení mlatové cesty v délce cca 110 m a šíři cca 2,5 m na sídlišti Rohožník, jež by spojovala stávající hřiště s asfaltovým povrchem s již provedenou mlatovou cestou podél stromořadí. Mlatová cesta je označení pro zpevněné cesty a pěšiny vytvořené dvěma nebo třemi vrstvami kameniva a hlinitopísčité půdy. Jejich povrch má přírodní vzhled, chodí se po něm pohodlně a dobře propouští vodu, takže se deštěm povrch cesty příliš nerozbahňuje.

Umístění: sídliště Rohožník
Předpokládané náklady: Kč 550 000,-
Navrhovatel: Libor Václavík

 

Návrhy, které do hlasování neprošly

 

Oprava BUS MHD zastávky Blatov

  • Zastávka Blatov směr centru
  • Realizuje se v rámci investičních akcí

 

Fingerboard park

  • Nesplňoval podmínky v řízení participativního rozpočtu